Ang Pasko Ay Sumabit!
Resurrection Furniture and Found Objects Gallery

Ang Pasko Ay Sumabit!

Regular price ₱190.00 Sale price ₱200.00 Unit price per

Ang Pasko Ay Sumabit!
Christmas tree ornament
Engraved and stamped discarded wood
H 10 cm approx

Ang pasko ay sumabit!
Lumang kahoy ay inukit
Ang recycling ay makisig
Sa ating Diyos na siyang pag-ibig